Carne din ţara ta!

Abatorul de la Ceptura reprezintă brandul companiei S.C. Ladrisi Group S.R.L. Creat pentru a oferi clienţilor săi produse obţinute la standarde europene de calitate , igienă şi protecţie a mediului, Abatorul de la Ceptura este un abator de categorie A fiind autorizat să sacrifice porcine, bovine, ovine, caprine şi cabaline.
Avem grijă ca responsabilitatea faţă de clienţii noştri să se reflecte în eforturile noastre de a moderniza unitatea şi respecta codurile igienico-sanitare la toate nivelurile producţiei. Din acest considerent, suntem dedicaţi achiziţionării de materie primă de cea mai bună calitate, investim în pregătirea personalului nostru şi, nu în ultimul rând, supraveghem respectarea condiţiilor de ambalare, depozitare şi transport a produselor. Obţinerea titlului de abator categoria A reprezintă aprecierea eforturilor depuse de către echipa unităţii, prioritare fiind mereu adaptabilitatea la nou, adoptarea tuturor mijloacelor moderne de abatorizare şi implementarea cu succes a acestora prin programe de training pentru angajaţi.
Drumul spre calitatea şi siguranţa alimentului a început din anul 2006 când a luat fiinţă Abatorul de la Ceptura, prin autorizaţia sanitar-veterinară a unităţii, lucru posibil datorită implementării procedurilor şi principiilor HACCP.
Odată cu trecerea timpului am îmbunătăţit continuu sistemul de siguranţă al alimentului, astfel că a fost posibil ca în anul 2011 unitatea să fie certificată conform Standardului International ISO 22000:2005 de către organizaţia Tuv Thüringen Germania. Compania este verificată anual prin auditul de supraveghere şi recertificată la fiecare trei ani, de către organizaţia de certificare. Permanent aplicăm cele mai exigente cerinţe în toate aspectele care ţin de activitatea de zi cu zi, cerinţe stipulate în standardele internaţionale ISO şi care garantează produse sigure şi de înaltă calitate. Obţinerea certificatului de calitate şi siguranţa alimentului este doar o confirmare a faptului că avem grijă să respectăm cele mai înalte standarde.

Susţinem producţia agroalimentară autentic românească!


Ladrisi Grup face parte din Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de bovine, ovine şi porcine din România fiind permanent la curent cu evoluţia pieţei de carne. Pe lângă standardele de calitate pe care le solicităm unui partener atunci cand începem o colaborare, un criteriu în selecţia furnizorilor este ca materia primă să provină din Romania, a declarat Florin Ardeleanu, administratorul companiei.